ul. Gwiaździsta 8 lokal 8

53-413 Wrocław

tel./fax (71) 79 361 81