branding-selected-numbers

identyfikacja
wizualna
- ECOVATION
  ENERGY

kolaz_eco-02
Ecovation_logo_proporcje-02
Ecovation_logo_proporcje-03
wizytowki kopia

Przy tym projekcie
odpowiadaliśmy również
za druk, produkcję i
wdrożenie strony
internetowej.

eco kopia

Identyfikacja wizualna
dla firmy zajmującej się
odnawialnymi źródłami
energii. Sygnet
opracowany na wzorze
skrzydeł wiatraka.

ecovation-microweb
prasowkapsd kopia
teczka3
teczka2

Powtarzający się fiolet
ma przekazywać siłę
energii płynącej z
wiatraków.

Group 1548