branding-selected-numbers

identyfikacja
wizualna
- Gaz Petrol

Group 1549

Rebranding marki GAZPETROL

Projekt zakłada wyciągnięcie symbolu pojawiającego się w literze „O” poza logotyp i stworzenie z niego znaku działającego w identyfikacji wizualnej. Logo stworzone zostało za pomocą fontu Eurostille, który idealnie oddaje charakterem branże techniczne. Całość uzupełnia slogan związany z produktami marki GAZPETROL.

Group 1182
Group 1318

Propozycja rozwiązania dla strony internetowej zakłada jasne rozdzielenie usług na trzy grupy. Poprzez prostą nawigację użytkownik w łatwy sposób przemieszcza się pomiędzy zakresami usług firmy i otrzymuje proste komunikaty z jasną drogą do otrzymania oferty i zdobycia kontaktu z doradcami.

Group 1319
Group 1548
Group 1502

zakres współpracy obejmuje opiekę nad social media

Group 1340