branding-selected-numbers

identyfikacja
wizualna
- Gaz Petrol

GazPetrol2

Rebranding marki GAZPETROL

Projekt zakłada wyciągnięcie symbolu pojawiającego się w literze „O” poza logotyp i stworzenie z niego znaku działającego w identyfikacji wizualnej. Logo stworzone zostało za pomocą fontu Eurostille, który idealnie oddaje charakterem branże techniczne. Całość uzupełnia slogan związany z produktami marki GAZPETROL.

GazPetrol2
GazPetrol4
GazPetrol5
GazPetrol7
GazPetrol8
GazPetrol10
GazPetrol11
GazPetrol9
GazPetrol12

Propozycja rozwiązania dla strony internetowej zakłada jasne rozdzielenie usług na trzy grupy. Poprzez prostą nawigację użytkownik w łatwy sposób przemieszcza się pomiędzy zakresami usług firmy i otrzymuje proste komunikaty z jasną drogą do otrzymania oferty i zdobycia kontaktu z doradcami.

Group 1318
Group 11034
Group 11105
cysterna
Group 11114(1)
Group 1340
Group 11409
Group 11410